Bony rozwojowe
Środki unijne na zakup usług rozwojowych (m.in. szkolenia, doradztwo) w latach 2014-2020 dystrybuowane są w oparciu o Podmiotowy System Finansowania (PSF). Każde województwo wybiera tzw. operatora , który odpowiedzialny jest za dystrybucję dofinansowania do przedsiębiorców. Przedsiębiorca uzyskuje dofinansowanie od operatora w województwie w którym posiada siedzibę, oddział lub filię.

Aktualności


Definicja pracownika w dofinansowanych usługach rozwojowych

30 października 2017

Usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, coaching itp.) dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania skierowane są do przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Ale co dokładnie oznacza sformułowanie „pracownik przedsiębiorstwa”?Dofinansowanie usług rozwojowych – pomoc publiczna czy de minimis

17 października 2017

Przedsiębiorcy korzystający z dofinansowania na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, studnia podyplomowe, coaching, mentoring, egzaminy ) otrzymują wsparcie ze środków publicznych. Wsparcie to może mieć formę pomocy de minimis lub pomocy publicznej. Przy składaniu dokumentów do operatora przedsiębiorca sam wybiera formę pomocy o jaką się stara i składa odpowiedni formularz:
1. W przypadku pomocy de minimis – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. W przypadku pomocy publicznej – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

Czym różnią się te dwie formy pomocy?Jak znaleźć dofinansowane szkolenie dobrej jakości?

27 września 2017

Celem utworzenia Podmiotowego Systemu Finansowania (czyli systemu dofinansowania szkoleń dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej) było przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej jakości usług dofinansowanych oraz zachęcenie przedsiębiorców do szkoleń (m.in. za pomocą podniesienia jakości usług finansowanych ze środków publicznych).Ruszył elektroniczny system rejestracji w Małopolsce

19 września 2017

Od 18 września Małopolscy przedsiębiorcy mogą otrzymać bony rozwojowe. Operatorem bonów w Małopolsce jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, która uruchomiła stronę www.mbon.pl do obsługi przedsiębiorców. Bony rozwojowe są przyznawane przedsiębiorcom za pomocą systemu elektronicznego.


1

2